איתור מהיר: סלבוס, נציג טלפוני או דוא"ל

שלום רב, נתיבי ידע מקיימים שיתופי פעולה עם ארגון והסתדרות המורים.

נתיבי ידע מספקים את מערכת הלמידה ותכני הלמידה.

טיפול בהרשמה ודיווח בסיום הקורס לקרן ההשתלמות ולמשרד החינוך נעשה באמצעות ארגוני המורים.

לבירור פרטי התקשרות, סילבוס ורישום בחרו בשם הקורס.

לקבלת פרטי התקשרות וקישור לסילבוס וקישור לרישום מקוון בחרו את שם הקורס

https://bit.ly/2VRG2hB קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

https://bit.ly/3Bcoddg קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

https://bit.ly/3BpffJZ קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

https://bit.ly/3isHpeq קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

https://bit.ly/36K8WCo קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

https://bit.ly/2UX8rCf קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

קורס זה מועבר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של הסתדרות המורים - רבקה 02-6236066 קישור לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3rhZdN3

קורס זה מועבר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של הסתדרות המורים - רבקה 02-6236066 קישור לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3iqVlFL

קורס זה מועבר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של הסתדרות המורים - רבקה 02-6236066 קישור לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3kqcTEu

https://bit.ly/3hMRW4J קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

קורסים נוספים המתקיימים על ידי נתיבי ידע

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/2UlWOFb

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/2UYIhzm

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/36Jkm9A

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3wPoaR4

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3wNWDQ0

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/2UeVBQ9

https://bit.ly/2VPHn8x קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3kuUeXX

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3z8PDPl

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3xRtR2g

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה רבקה 02-6236066 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3esmxTm

https://bit.ly/3rpm7Cj קורס זה מועבר בשיתוף ארגון המורים. רכזת רישום איילה 02-6222464 קישור לסילבוס ורישום מקוון

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3xRtR2g

קורסים נוספים המתקיימים על ידי נתיבי ידע

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3zdd6ie

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3BhCwNC

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3kvZzys

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3z8PDPl

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3BhXSL1

קורס זה מועבר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של הסתדרות המורים - רבקה 02-6236066 קישור לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3hOgPx0

קורס זה מועבר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות של הסתדרות המורים - רבקה 02-6236066 קישור לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3iqSht9

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3BfMJKA

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3BfMlM9

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/2ThwUBR

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3aFEazS

הקורס מתקיים בשיתוף עם ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה דורית 04-8660168 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/3O6iOtO

הקורס מתקיים בשיתוף ביה"ס של הסתדרות המורים רכזת ההרשמה לידיה 08-6278251 לסילבוס ורישום מקוון https://bit.ly/39gYQhi

תודה שפניתם!

במידה ולא קבלתם מענה כתבו אלינו.